Introduktion till React Native

React Native är ett bibliotek som låter oss använda våra kunskaper i React och JavaScript och skapa applikationer för Android och iOS.

Jag kommer här att beskriva hur vi kan bygga naturligt kompilerade mobila applikationer för Android och iOS.

Jag har inte hunnit färdigställa alla delar men här kommer första delen som beskriver hur vi kan skapa applikationer för Android och iOS som anpassas efter enheternas storlek på ett naturligt sätt.

Jag kommer att uppdatera denna kurs allteftersom jag hinner. Ordningen på kapitlen kommer garanterat att ändras😁.